Akce určená pro širokou vzdělávací veřejnost pořádaná v Budapešti

Akce určená pro širokou vzdělávací veřejnost pořádaná v Budapešti

První akce tohoto typu byla v rámci projektu Flip-IT! pořádaná 17. května 2016 v objektu budapešťské střední školy Számalk-Szalézi Secondary school. 

Jednalo se o konzultace týkající se metody převrácené třídy, účastníci se seznámili s možnostmi, přínosy a možnými problémy metody převrácené třídy. 

Bylo názorně předvedeno, že i neprofesionálové mohou snadno připravit instruktážní videa a že rozhodně není nemožné vytvořit zajímavé animace, díky kterým se stane učební obsah pro studenty snadněji stravitelným. 

Učitelé pracovali v 7 skupinách a vytvářeli návrhy vyučovacích hodin využívajících metodu převrácené třídy. Každá skupina si zvolila vlastní téma výuky a výsledné zpracování prezentovala ostatním účastníkům workshopu. 

Závěr vyplývající z této akce byl ten, že metoda převrácené třídy – podporovaná krátkými výukovými video ukázkami – se může stát pedagogickým nástrojem využitelným v pravidelné denní praxi a že práce učitele je spojená s nutným sledováním světových trendů.