Konzultace na téma metody převrácené třídy určené pro maďarské učitele středoškolských odborných předmětů

Konzultace na téma metody převrácené třídy určené pro maďarské učitele středoškolských odborných předmětů

Akce se uskutečnila 19. února 2018 a byly na ní prezentovány informace o online kurzu, dále byla předvedena struktura kurzu a poskytnuty instrukce týkající se procesu registrace do skupiny učitelů majících zájem o účast v experimentu. 

Akci pořádala budapešťská střední škola SZÁMALK-Szalézi Secondary school. Většinu účastníků tvořili učitelé z celého Maďarska, ale zúčastnili se i ředitelé škol a další odborníci.

Hlavní prezentaci nazvanou Převrácená výuka, převrácené učení – stará metoda v novém obalu? přednesl Dr. habil. János Győri (Eötvös Loránd University, Faculty of Education and Psychology). 

Ildikó Dr. Sediviné Balassa a Ildikó Babócsy, zastupující v projektu partnerskou školu SZÁMALK-Szalézi Vocational School, detailně prezentovaly způsoby, kterými lze model převrácené třídy implementovat do středního odborného školství. 

Mária Hartyányi, vedoucí koordinátorka projektu, ředitelka iTStudy Maďarsko, představila on-line kurz a poskytla účastníkům rady týkající se plánování a hodnocení modelu převrácené třídy a existující zpětné vazby. Účastníkům byla předvedena i e-learningová platforma. 

Odpoledne probíhaly řízené diskuse o pozitivech a možných problémech převráceného modelu.