O4 - Platforma pro on-line spolupráci v oblasti vzdělávání učitelů

O4 - Platforma pro on-line spolupráci v oblasti vzdělávání učitelů

Prvním dokončeným krokem bylo vypracování grafického návrhu.  Pak byla vytvořena  on-line platforma a přidány prvky podporující zisk očekávaných výsledků učení. Pro každý modul jsme přidali i  fórum, cíle modulu, úvodní video,  instrukce týkající se učebního procesu, e-knihy s učebním obsahem, povinná a volitelná cvičení, zadání úkolů nutných pro zisk kreditů, úložiště videí a databázi otevřených vzdělávacích zdrojů.

Kurz byl vytvořen ve 4 jazycích pro prostředí Moodle, první byla maďarská jazyková verze. Informace o procesu vytváření učebních plánů jsou v Newsletteru č. 4.