Events

12. června 2018 se v komplexu budapešťské školy SZÁMALK-Szalézi Secondary School konala závěrečná konference, na které měli její účastníci možnost podělit se o své zkušenosti s on-line kurzem zaměřeným na metodu převrácené třídy. 

Na zahájení promluvily Ildikó Dr. Sediviné Balassa, zastupující pořádající organizaci, a koordinátorka projektu Flip-IT!, Mária Hartyányi, ředitelka iTStudy Maďarsko.

Tato akce spojená s prezentací projektu Flip-IT! Se konala 29. listopadu 2017 v Madridu (Campus of Villaviciosa de Odón of Universidad Europea de Madrid).

Jejím cílem bylo informovat španělské učitele a metodiky o cílech a výstupech projektu a vyzvat je k tomu, aby se zapojili do pilotního kursu vypracovaného v rámci projektu.

Akce se uskutečnila 19. února 2018 a byly na ní prezentovány informace o online kurzu, dále byla předvedena struktura kurzu a poskytnuty instrukce týkající se procesu registrace do skupiny učitelů majících zájem o účast v experimentu. 

Akci pořádala budapešťská střední škola SZÁMALK-Szalézi Secondary school. Většinu účastníků tvořili učitelé z celého Maďarska, ale zúčastnili se i ředitelé škol a další odborníci.

První akce tohoto typu byla v rámci projektu Flip-IT! pořádaná 17. května 2016 v objektu budapešťské střední školy Számalk-Szalézi Secondary school. 

Jednalo se o konzultace týkající se metody převrácené třídy, účastníci se seznámili s možnostmi, přínosy a možnými problémy metody převrácené třídy. 

Bylo názorně předvedeno, že i neprofesionálové mohou snadno připravit instruktážní videa a že rozhodně není nemožné vytvořit zajímavé animace, díky kterým se stane učební obsah pro studenty snadněji stravitelným.