Results

As the final outcome of the project, an English, a Spanish and a Hungarian e-book was created, titled Innovating Vocational Education - Flipped Classroom in Practice. All 3 versions are based on the online course content, however the Spanish and Hungarian versions have been extended with experiences of the pilot teacher training course.

Počet učitelů zapojených do on-line kurzu převýšil původní očekávání, pedagogové skutečně projevili o experiment velký zájem.

V průběhu kurzu se jeho účastníci seznámili s teoretickými základy a typickými znaky metodologie převrácené třídy. Vytvořili motivující digitální obsah pro pečlivě zvolené téma za použití nástrojů webu 2.0, které byly v kurzu představeny, naplánovali a realizovali převrácenou výuku. Nakonec učitelé a jejich  studenti celý experiment vyhodnotili, a to na základě předem daných kritérií.  

Prvním dokončeným krokem bylo vypracování grafického návrhu.  Pak byla vytvořena  on-line platforma a přidány prvky podporující zisk očekávaných výsledků učení. Pro každý modul jsme přidali i  fórum, cíle modulu, úvodní video,  instrukce týkající se učebního procesu, e-knihy s učebním obsahem, povinná a volitelná cvičení, zadání úkolů nutných pro zisk kreditů, úložiště videí a databázi otevřených vzdělávacích zdrojů.

V této fázi projektu byly definovány a vytvořeny složky kurzu. Partneři vytvořili v rámci vzájemné spolupráce digitální předměty pro 3 moduly, které byly následně implementovány do připravené platformy. Základní a zdrojová verze byla vytvořena v angličtině a následně byl její obsah přeložen do ostatních tří jazyků, byl poskytnut i prostor pro verze a aplikace specifické pro jednotlivé jazyky a přístupné jen v jednom jazyku. Informace o procesu vytváření učebních plánů jsou v Newsletteru č. 3.

Byly připraveny osnovy pracující s metodou převrácené třídy, tři moduly s přesnými definicemi učebních cílů, témat a požadovaných výstupů a dovedností, které mají být rozvíjeny. Informace o procesu vytváření učebních plánů jsou v Newsletteru č. 2.

V první fázi projektu byla vypracována platforma obsahového managementu zaměřená na profesionální spolupráci partnerů.

Byly vypracovány zprávy o metodologii převrácené třídy aplikované v jednotlivých zemích, které potvrdily naši hypotézu o tom, že tato metoda není v oblasti evropského odborného vzdělávání rozšířena.

Za účasti učitelů a metodiků odborného vzdělávání, kteří vyjádřili svůj velice pozitivní postoj k dané metodě, byla provedena analýza požadavků. Byl vysloven požadavek nutného vzdělávání v oblasti technologie a metodologie.