Results

A projekt utolsó termékeként "Módszertani megújulás a szakképzésben - Fordított osztályterem a gyakorlatban" címmel angol, spanyol és magyar nyelven készült el a szakképzésben tanító tanároknak szánt kézikönyv elektronikus változatban. Mindhárom nyelvi verzió tartalmilag az online kurzusra épül, ugyanakkor a spanyol és magyar verziók kiegészültek a kísérleti képzések tapasztalataival.

Az online képzésben résztvevő tanárok létszáma meghaladta az eredeti várakozásokat, nagyfokú érdeklődést tapasztaltunk a kísérletben való részvétel iránt.

A képzés során a résztvevők megismerkedtek a Fordított Osztályterem módszer elméleti hátterével és legfőbb jellemzőivel. Motiváló digitális segédanyagot készítettek egy előre gondosan kiválasztott témához kapcsolódóan, a tananyagban bemutatott web 2.0 eszközök használatával. Megtervezték és meg is tartották a fordított órájukat. Végül a kísérletben résztvevő tanárok és diákok egyaránt értékelték a módszert, előre meghatározott szempontok alapján. Néhány kiemelten jól sikerült kísérlethez tartozó digitális segédanyagot szélesebb körben is megosztottunk.

Az online képzés felületének kialakítása a grafikai tervezéssel kezdődött. Ezt követően került kialakításra a tartalmi szerkezet, az elvárt tanulási eredményeknek megfelelően.

Az egyes modulokba került többek között fórum, bevezető videó, tanulási útmutató, a tananyagot tartalmazó e-könyv, gyakorló feladatok, valamint modulzáró, kötelező feladatok. Készítettünk videótárat, valamint egy adatbázist a közösen összegyűjtött ingyenes elérhető oktatási tartalmak megosztására. 

A projekt ezen szakaszában meghatároztuk és megterveztük a kurzus tartalmi részeit. A projekt partnerek együttműködésével elkészültek a három modul digitális tananyag elemei. A forrás az angol verzió volt, ezt fordították saját nyelvükre a partner országok. Az egyes nyelvi verziók kialakításakor hagytunk teret az országspecifikus sajátosságok beépítésére is (pl. belekerültek olyan webes alkalmazások amelyek csak az adott országban, az adott nyelven elérhetőek).

A projekt első fázisában készült tanulmányok és az igényfelmérés alapján elkészült a fordított osztályterem szakképzési modellje.

Az FC (Flipped Classroom - fordított osztályterem) módszer elsajátításához elkészült a tananyag terve, ami 3 modult tartalmaz, a tanulási célokat, témákat, tanulási eredményeket és fejlesztendő készségeket bemutatva.

A projektmunka első fázisában kialakításra került a partnerek hatékony együttműködését biztosító online projekt menedzsment felület, amely alkalmas a partnerek közötti kommunikációra, a közös használatú dokumentumok megosztására, értékelésre és jelentések készítésére. A weboldal külső látogatói számára elérhető felületen a felhasználók több nyelven találnak információt a projekt aktuális állásáról, alkalmazásáról, eredményeiről és a vele kapcsolatos eseményekről.