O5 - Metodologie převrácené třídy ve středním odborném vzdělávání

O5 - Metodologie převrácené třídy ve středním odborném vzdělávání

Počet učitelů zapojených do on-line kurzu převýšil původní očekávání, pedagogové skutečně projevili o experiment velký zájem.

V průběhu kurzu se jeho účastníci seznámili s teoretickými základy a typickými znaky metodologie převrácené třídy. Vytvořili motivující digitální obsah pro pečlivě zvolené téma za použití nástrojů webu 2.0, které byly v kurzu představeny, naplánovali a realizovali převrácenou výuku. Nakonec učitelé a jejich  studenti celý experiment vyhodnotili, a to na základě předem daných kritérií.  

Každý kurz probíhal pod vedením mentorů jednotlivých partnerských zemí. Mentoři zapojovali účastníky do diskusí na on-line fóru, monitorovali jejich pokrok, poskytovali potřebné rady a vyhodnocovali prostřednictvím detailní zpětné vazby plnění úkolů na konci každého modulu.

Kurz byl vysoce úspěšný – učitelé i studenti do  něj zapojení jej hodnotili velice pozitivně a mají v úmyslu metodu v budoucnu aplikovat jako jeden z nástrojů učitele 21. století.

Podrobnější informace najdete v Newsletteru č. 5.