Sdílení závěrů vyplývajících z online kurzu zaměřeného na převrácenou třídu se zúčastněnými subjekty z oblasti středního odborného školství

Sdílení závěrů vyplývajících z online kurzu zaměřeného na převrácenou třídu se zúčastněnými subjekty z oblasti středního odborného školství

12. června 2018 se v komplexu budapešťské školy SZÁMALK-Szalézi Secondary School konala závěrečná konference, na které měli její účastníci možnost podělit se o své zkušenosti s on-line kurzem zaměřeným na metodu převrácené třídy. 

Na zahájení promluvily Ildikó Dr. Sediviné Balassa, zastupující pořádající organizaci, a koordinátorka projektu Flip-IT!, Mária Hartyányi, ředitelka iTStudy Maďarsko.

Zkušenosti ze španělského kurzu byly prezentovány zástupkyní Universidad Europea de Madrid SL a o závěrech vyplývajících z testování kurzu v České republice promluvila zástupkyně Univerzity Hradec Králové.

Zaznělo vyhodnocení zpětné vazby získané od 300 studentů a 50 učitelů, kteří se kurzu zúčastnili. Následovaly prezentace mentorů on-line kurzu, ve kterých zazněla zajímavé postřehy týkající se digitálního učebního obsahu. 

Ve druhé části dne se ve dvou rozdílných lokalitách konaly workshopy, na kterých byly prezentovány vybrané případové studie vyplývající z kurzu, na téma těchto případových studií probíhaly interaktivní diskuse. 

Učitelé, kteří kurz úspěšně dokončili, obdrželi certifikáty (mající hodnotu 30 kreditů) a výkony těch nejlepších byly oceněny i knižní odměnou. 

Závěrečnou prezentaci přednesl Dr. habil. János Győri (Eötvös Loránd University, Faculty of Education and Psychology) pod názvem Učitel 2. století – trendy, očekávání a dilemata.