O2 - Fordított Tanterem - tematika a szakképzésben tanítók számára

O2 - Fordított Tanterem - tematika a szakképzésben tanítók számára

A projekt első fázisában készült tanulmányok és az igényfelmérés alapján elkészült a fordított osztályterem szakképzési modellje.

Az FC (Flipped Classroom - fordított osztályterem) módszer elsajátításához elkészült a tananyag terve, ami 3 modult tartalmaz, a tanulási célokat, témákat, tanulási eredményeket és fejlesztendő készségeket bemutatva.

Az első modul a módszer alkalmazásához szükséges elméleti alapokba vezeti be a tanárokat; összefoglalja a fordított osztályterem módszer történetét, innovatív jellemzőit, pedagógiai koncepcióját, bemutatja előnyeit a hagyományos, frontális oktatási módszerekkel szemben.

A második modul ahhoz ad útmutatót, hogyan, milyen forrásokból állítható össze a diákok számára motiváló digitális tartalom, amely alkalmas az otthoni feldolgozásra. Ehhez nyílt oktatási források és a webkettes eszköztár felhasználási lehetőségeit veszi számba.

A harmadik modul célja, hogy felkészítse a résztvevőket a módszer gyakorlatközpontú alkalmazására, az óratervezéstől az önértékelésig.

A képzésiterv-készítés folyamatának részleteit a 2. hírlevél tartalmazza.