O1 - Pedagogický model převrácené třídy a jeho praktické uplatnění ve středním odborném vzdělávání

O1 - Pedagogický model převrácené třídy a jeho praktické uplatnění ve středním odborném vzdělávání

V první fázi projektu byla vypracována platforma obsahového managementu zaměřená na profesionální spolupráci partnerů.

Byly vypracovány zprávy o metodologii převrácené třídy aplikované v jednotlivých zemích, které potvrdily naši hypotézu o tom, že tato metoda není v oblasti evropského odborného vzdělávání rozšířena.

Za účasti učitelů a metodiků odborného vzdělávání, kteří vyjádřili svůj velice pozitivní postoj k dané metodě, byla provedena analýza požadavků. Byl vysloven požadavek nutného vzdělávání v oblasti technologie a metodologie.

Na základě zpráv z jednotlivých zemí a analýzy požadavků byl vypracován model převrácené třídy zaměřený na střední odborné vzdělávání. Více informací je uvedeno v Newsletteru č. 1.