O1 - Fordított Osztályterem modell a szakképzésben

O1 - Fordított Osztályterem modell a szakképzésben

A projektmunka első fázisában kialakításra került a partnerek hatékony együttműködését biztosító online projekt menedzsment felület, amely alkalmas a partnerek közötti kommunikációra, a közös használatú dokumentumok megosztására, értékelésre és jelentések készítésére. A weboldal külső látogatói számára elérhető felületen a felhasználók több nyelven találnak információt a projekt aktuális állásáról, alkalmazásáról, eredményeiről és a vele kapcsolatos eseményekről.

A fordított osztályterem módszer partnerországokban történő alkalmazásáról készült tanulmányok megerősítették azt a korábbi feltételezésünket, hogy a FC módszertan nem elterjedt az európai szakképzésben. 

Sor került a szakképzésben dolgozó tanárok és oktatót bevonásával egy igényfelmérésre, melynek során a módszerben rejlő lehetőségeket nagyon pozitívan fogadták az érintettek. Egyértelműen kifejezésre juttatták a továbbképzés szükségességét - mind a technológia, mind a pedagógiai módszerek tekintetében. Az is kiderült a felmérésből, hogy a tanárok szívesen vezetnek be új, innovatív, a technológia eszközeit is felhasználó pedagógiai módszereket, ugyanakkor mind pedagógiai, mind technológiai téren szükséges a továbbképzés.

További részleteket az 1. hírlevél tartalmaz.